ลิฟท์


บริษัท แม็คเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนจำหน่าย SWORD จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุงดูแล ซ่อม ลิฟท์ ELEVATOR ลิฟต์และบันไดเลื่อน ESCALATOR บริการปรับปรุงบำรุงดูแล รักษาลิฟท์และบันไดเลื่อลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บ้าน ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บรรทุก CAR LIFT ลิฟท์แก้ว ลิฟท์ทางเลื่อน ลิฟท์ขนของ ลิฟท์เตียง ลิฟท์โรงพยาบาลฯลฯ

The company introduced a "zero defect" project, the quality of management as the center, with a high target temper product quality. From product design to manufacturing, from installation to service strictly abide by standardized management, strict control of each step of the entire process, to further improve the security factor, advanced technology and processes to achieve the perfect unity of products, comfort and convenience and fashion elements of the organic integration, providing customers market competitiveness of high-quality products.

 

Passenger Elevatorลิฟท์โดยสาร (Passenger)  

Bed Elevator ลิฟท์เตียงพยาบาล (Bed Lift)

Freight Lift ลิฟท์บรรทุกขนาดใหญ่ (Freight Lift) 

ลิฟต์ใช้ภายในบ้านพักอาศัย (Room less Lift)

Passenger Elevatorลิฟท์โดยสาร (Passenger)

 

 

 

บริษัท แม็คเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด

- จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟต์โดยสาร (Passenger)    - จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟต์เตียงพยาบาล (Bed Lift)    - จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟต์บ้าน (Home Lift) 

- จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟต์รถยนต์ (Car Lift)           - จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟต์บรรทุก (Freight)               - จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟต์โรงงาน (Hoist)

- จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟต์ส่งเอกสาร/ส่งอาหาร (Dumbwaiter)        - จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อนทุกรุ่น ทุกชนิด

- บริการปรับปรุงดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนทุกชนิด     - จำหน่ายอะไหล่ลิฟต์และบันไดเลื่อนทุกชนิด

- บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟต์ยี่ห้อ “SWORD” elevator escalator 

http://www.maxtechelevator.co.th

http://www.swordthailand.com

 

 

            

ลิฟท์ขนสินค้าและขนอาหารขนาดเล็ก (Dumbwaiter) ระบบขับเคลื่อนแบบ AC-Single Spreed  ตู้ควบคุมแบบ Board Relay Automatic Push Button หรือ Micro Computer Automatic Push Button ประเภทอุปกรณ์ อุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องลิฟท์ (Traction Machine), ตู้ควบคุม Micro Computer Controller, Uaskawa Inverter, Control Operation Panels, Rope, Push Button นำเข้าจากประเภทอิตาลี, ญี่ปุ่น และไต้หวัน  

ตัวลิฟท์และประตูลิฟท์ ผลิตจากโรงงานลิฟท์ภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน ISO 9002 โดยขนาดของตัวตู้ลิฟท์ และ ประตูลิฟท์ต่างๆ บริษัทฯ สามารถปรับตามขนาดของช่องลิฟท์ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพหน้างานจริงพร้อมทั้งวัสดุที่นำมาผลิตขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ตกลงโดยไม่จำเป็นต้องผลิตตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว 


สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

คุณ สมหวัง 089-893-5590ลิฟท์บรรทุกขนาดใหญ่ (Freight Lift) ลิฟท์บรรทุกชนิด Hoist Machine

- ระบบขับเคลื่อนแบบ AC-Single Speed  - ตู้ควบคุมแบบ Board Relay Automatic Push Button  - ลิฟท์บรรทุกชนิด Traction Machine

- ระบบขับเคลื่อนแบบ AC Variable Voltage Variable Frequency (VVVF)   - ตู้ควบคุมแบบ PLC (Programable Logic Control) หรือ Micro Computor Controller

- ระบบการทำงานแบบ SIMPLEX หรือ Duplex Full Selective Collective Control

สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

คุณ สมหวัง 089-893-5590


ลิฟท์โดยสาร (Factory) โรงงาน 

ประเภทอุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องลิฟท์ (Traction Machine), ตู้ควบคุม Micro Computer Controller, Uaskawa Inverter, Control Operation Panels, Rope, Push Button นำเข้าจากประเภทอิตาลี, ญี่ปุ่น และไต้หวัน 

ลิฟท์โดยสาร (Passenger)

- ระบบขับเคลื่อนแบบ AC Variable Boltage Variable Frequency (VVVF)

- ตู้ควบคุมแบบ PLC (Programable Logic Control) หรือ Micro Computer Controller

- ระบบการทำงานแบบ SIMPLEX หรือ Duplex Full Selective Collective Control

อุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องลิฟท์ (Traction Machine), ตู้ควบคุม Micro Computer Controller, Uaskawa Inverter, Control Operation Panels, Rope, Push Button นำเข้าจากประเภทอิตาลี, ญี่ปุ่น และไต้หวัน ตัวลิฟท์และประตูลิฟท์ ผลิตจากโรงงานลิฟท์ภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน ISO 9002 โดยขนาดของตัวตู้ลิฟท์ และ ประตูลิฟท์ต่างๆ บริษัทฯ สามารถปรับตามขนาดของช่องลิฟท์ ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพหน้างานจริงพร้อมทั้งวัสดุที่นำมาผลิตขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ตกลงโดยไม่จำเป็นต้องผลิตตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว

สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

คุณ สมหวัง 089-893-5590


ลิฟท์เตียงพยาบาล (Bed Lift) ลิฟท์บรรทุกชนิด Hoist Machine

- ระบบขับเคลื่อนแบบ AC Variable Voltage Variable Frequency (VVVF)

- ตู้ควบคุมแบบ PLC (Programble Logic Control) หรือ Micro Computer Controller

- ระบบการทำงานแบบ Simplex Full Selective Collective Control

 

ประเภทอุปกรณ์ อุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องลิฟท์ (Traction Machine), ตู้ควบคุม Micro Computer Controller, Uaskawa Inverter, Control Operation Panels, Rope, Push Button นำเข้าจากประเภทอิตาลี, ญี่ปุ่น และไต้หวัน       

ตัวลิฟท์และประตูลิฟท์ ผลิตจากโรงงานลิฟท์ภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน ISO 9002 โดยขนาดของตัวตู้ลิฟท์ และ ประตูลิฟท์ต่างๆ บริษัทฯ สามารถปรับตามขนาดของช่องลิฟท์ ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพหน้างานจริงพร้อมทั้งวัสดุที่นำมาผลิตขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ตกลงโดยไม่จำเป็นต้องผลิตตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว

สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

คุณ สมหวัง 089-893-5590


ลิฟท์ใช้ภายในบ้านพักอาศัย (Home Lift)

- ระบบขับเคลื่อนแบบ AC Variable Voltage Variable Frequency (VVVF)

- ตู้ควบคุมแบบ PLC (Program able Logic Control) หรือ Micro Computer Controller

- ระบบการทำงานแบบ Simplex Full Selective Collective Control

A Modern Facility for 21st Century Humanity Home-Living   

     

ประเภทอุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องลิฟท์ (Traction Machine), ตู้ควบคุม Micro Computer Controller, Uaskawa Inverter, Control Operation Panels, Rope, Push Button นำเข้าจากประเภทอิตาลี, ญี่ปุ่น และไต้หวัน       

ตัวลิฟท์และประตูลิฟท์ ผลิตจากโรงงานลิฟท์ภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน ISO 9002 โดยขนาดของตัวตู้ลิฟท์ และ ประตูลิฟท์ต่างๆ บริษัทฯ สามารถปรับตามขนาดของช่องลิฟท์ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพหน้างานจริงพร้อมทั้งวัสดุที่นำมาผลิตขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ตกลงโดยไม่จำเป็นต้องผลิตตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว

สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

คุณ สมหวัง 089-893-5590


 

บันไดเลื่อน Escalator บันไดเลื่อนสนามบิน บันไดเลื่อนห้างสรรพสินค้า บันไดเลื่อนบริษัท  บันไดเลื่อน โรงพยาบาล รับออกแบบและติดตั้ง

ประเภทอุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องลิฟท์ (Traction Machine), ตู้ควบคุม Micro Computer Controller, Uaskawa Inverter, Control Operation Panels, Rope, Push Button นำเข้าจากประเภทอิตาลี, ญี่ปุ่น และไต้หวัน 
     

ผลิตจากโรงงานลิฟท์ภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน ISO 9002 โดยวัสดุที่นำมาผลิตขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ตกลงโดยไม่จำเป็นต้องผลิตตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว

Visitors: 138,237