ลิฟท์เตียงโรงพยาบาล

ลิฟท์โดยสารสำหรับผู้ป่วย ( Hospital elevator ) มาตรฐานที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้สูงสุด เพื่อความปลอดภัย มีความนุ่มนวล ในการขึ้นลง ระบบเปิดประตูค้าง ระบบพิเศษ เพื่อสั่งให้เครื่องขับเคลื่อนตู้ลิฟท์ ค่อยๆ ออกตัวอย่างช้าๆ และเพิ่มความเร็วขึ้นเป็นลำดับจะไม่ทำให้ผู้ป่วย หรือ ผู้โดยสารภายใน รู้สึกกระตุก หรือสะเทือนในการออกตัว ขนาดของตู้ลิฟท์ ชนิดนี้ จะมีลักษณะที่ลึกกว่าปกติ หรือบางกรณี อาจทำทางออกไว้สองทาง ตรงกันข้ามกัน เพื่อสะดวกในการเข้าออก

 

Bed Elevator ลิฟท์เตียงพยาบาล (Bed Lift)

 

          Bed Elevator ลิฟท์เตียงพยาบาล (Bed Lift)

          ลิฟท์บรรทุกชนิด Hoist Machine

          - ระบบขับเคลื่อนแบบ AC Variable Voltage Variable Frequency (VVVF)

          - ตู้ควบคุมแบบ PLC (Programble Logic Control) หรือ Micro Computer Controller

          - ระบบการทำงานแบบ Simplex Full Selective Collective Control

  
 
Visitors: 137,612