Roomless

ลิฟท์ใช้ภายในบ้านพักอาศัย (ฺRoomless Lift)
 
 
 - ระบบขับเคลื่อนแบบ 
 - ตู้ควบคุมแบบ 
 - ระบบการทำงานแบบ
 
         
 Under Construction 
         
         
         
         
         
         
         
         
 Technical Specifications 
      
         
         
 ประเภทอุปกรณ์ 
       อุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องลิฟท์ (Traction Machine), ตู้ควบคุม Micro Computer Controller, Uaskawa Inverter, Control Operation Panels, Rope,
Push Button นำเข้าจากประเภทอิตาลี, ญี่ปุ่น และไต้หวัน
 
   
 ตัวลิฟท์และประตูลิฟท์ 
 ผลิตจากโรงงานลิฟท์ภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน ISO 9002 โดยขนาดของตัวตู้ลิฟท์ และ ประตูลิฟท์ต่างๆ บริษัทฯ สามารถปรับตามขนาดของช่องลิฟท์
ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพหน้างานจริงพร้อมทั้งวัสดุที่นำมาผลิตขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ตกลงโดยไม่จำเป็นต้องผลิตตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว
 
   
 ปัจจุบัน 
 บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟท์ยี่ห้อ “XJ-SIEMENS” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเท่านั้น 
  
   
 บริษัท มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ลิฟต์และบันไดเลื่อน"
โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
  
Visitors: 31,538