ลิฟท์บ้าน

ลิฟท์บ้านเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ใช้รถเข็นวิลแชร์ สตรีตั้งครรภ์ ผู้ดูแลเด็กเล็ก และการขนย้ายสิ่งของขึ้น - ลง ระหว่างชั้น ผลิตตามความต้องการ ราคาประหยัด ไม่ต้องขุด เจาะพื้นบ้าน มีระบบป้องกันไฟฟ้าดับ สามารถปรับบังคับลิฟต์ลงได้ บริการออกแบบและติดตั้งลิฟท์ทุกชนิด ปรึกษาปัญหาลิฟท์

ข้อดีของลิฟท์บ้าน ลิฟท์สำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัดขนาดเพียงแค่ 1 ตารางเมตร และมีพื้นที่ในห้องโดยสารมากถึง 75% ไม่ต้องทำบ่อลิฟท์สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นเดิมพร้อมเสริมทางลาด หรือ ดรอปพื้นลง 5 ซม. ถ้าต้องการให้แพลตฟอร์มของลิฟต์จอดเสมอกับพื้นชั้นล่างชั้น1

ขับเคลื่อนด้วยระบบสกรู ทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น เงียบ และปลอดภัยสูงสุด ไม่ต้องมีโครงสร้างสำหรับห้องเครื่อง ประหยัดพื้นที่ มีปล่องลิฟท์ในตัวเอง ดังนั้นการติดตั้งจึงทำได้โดยง่าย และรวดเร็ว ประหยัดไฟฟ้า การบำรุงรักษาและซ่อมแซมทำได้ง่าย ราคาไม่แพง


ลิฟท์ที่พักอาศัย

                

                Home Elevator

                ลิฟต์ใช้ภายในบ้านพักอาศัย (Room less Lift) Fashion trend, concept of beyond the classic, make S800V not only classic,
 
                but also collect many intimate designs. S700L have the elegant temperament, as well redefined home lift.
 
 

 

Visitors: 138,236