ลิฟต์ขนส่ง

ลิฟต์ขนส่งและลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บรรทุกสำหรับบรรทุกสิ่งของ ขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1000 ก.ก. ขึ้นไปให้บริการ ซ่อมบำรุงลิฟท์ ผลิตลิฟท์ขนส่งสินค้าทุกชนิด ลิฟต์ขนส่งอาหารหรือขนของขนาดเล็ก รับติดตั้ง ลิฟท์ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บ้าน ลิฟท์ขนของ ลิฟท์แก้ว ลิฟท์ทางเลื่อน ลิฟท์โรงพยาบาล รับซ่อมลิฟท์ บริการปรับปรุงบำรุงดูแล

             

Freight Lift ลิฟท์บรรทุกขนาดใหญ่ (Freight Lift)

 

                Freight Lift ลิฟท์บรรทุกขนาดใหญ่ (Freight Lift)

                ลิฟท์บรรทุกชนิด Hoist Machine

                - ระบบขับเคลื่อนแบบ AC-Single Speed

                - ตู้ควบคุมแบบ Board Relay Automatic Push Buttonr

 

                 ลิฟท์บรรทุกชนิด Traction Machine

                 - ระบบขับเคลื่อนแบบ AC Variable Voltage Variable Frequency (VVVF)

                 - ตู้ควบคุมแบบ PLC (Programable Logic Control) หรือ Micro Computer Controller

                 - ระบบการทำงานแบบ Simplex Full Selective Collective Control Car Cage

               


Visitors: 138,235